Z rynków wschodzących stawiam na Azję

Peter Bodis, wiceprezes Pioneer Pekao Investment Management, zakłada w najbliższych latach wzrosty. Sprzyjać im będzie ograniczenie inflacji, które utrzyma niskie rentowności obligacji, pomoże akcjom i ustabilizuje notowania surowców.

Monika Grabek, CFA Society Poland: W porównaniu do poprzednich cykli światowy wzrost gospodarczy w ostatnich sześciu latach był niewielki, a w tym roku również nas zawodzi. Ostatnio wiele instytucji obniżyło swoje prognozy wzrostu. Z czego Pana zdaniem wynikają te negatywne zjawiska?

Peter Bodis: W minionych latach światowy wzrost gospodarczy pozostaje słaby, ponieważ podmioty gospodarcze nie wykorzystują w wystarczającym stopniu kapitału obcego w swojej działalności, Podczas poprzednich cykli koniunkturalnych, kiedy banki centralne obniżały stopy procentowe, kredyty stawały się tanie, a to z kolei przekładało się na dodatkowy popyt z tym związany. Prowadziło to prędzej czy później do powstania boomu kredytowego w sytuacji, gdy popyt rósł szybciej niż dochody, a różnica była finansowana kredytem. W następstwie światowego kryzysu finansowego z 2008 roku w krajach rozwiniętych dynamika akcji kredytowej była ujemna, a w krajach rozwijających się zdecydowanie wyhamowała. W obecnym cyklu koniunkturalnym wzrost akcji kredytowej niestety nie jest wspierany popytem.

Dlaczego dynamika akcji kredytowej jest taka słaba?

Przez wiele lat kredyt nie był dostępny, ponieważ banki wykazywały straty i musiały poprawić swoje bilanse, podwyższyć kapitał i poziom płynności. O ile problemy te udało się już rozwiązać, o tyle popyt na kredyt pozostał nadal bardzo słaby. Podczas gdy kraje rozwinięte odnotowywały wzrost akcji kredytowej aż do 2008 roku, to niektóre kraje rozwijające się zwiększały podaż kredytów nawet po kryzysie w celu wspierania swoich gospodarek. Obecnie w większości gospodarek uczestnicy rynkowi starają się raczej spłacić swoje zadłużenie zamiast je zwiększać.

Dlaczego taka sytuacja ogranicza wzrost gospodarczy?

Kiedy ludzie, firmy czy rządy chcą spłacać długi, muszą oszczędzać większą część swoich dochodów. Oznacza to, że na inne cele, takie jak konsumpcja czy inwestycje wydają relatywnie mniej, co prowadzi do ograniczenia wzrostu gospodarczego.
Pomówmy o Chinach. Obserwujemy zauważalne spowolnienie w ostatnich latach. Czy powinniśmy się martwić?
Chiny stały się krajem o średnim dochodzie narodowym na poziomie 7000-8000 USD per capita. Przez analogię, kiedy Japonia osiągnęła ten poziom w latach 70-tych i Korea w połowie lat 90-tych, to obydwa te kraje również doznały spowolnienia wzrostu gospodarczego z poziomów dwucyfrowych do poziomu 5-6% rocznie. Dodatkowo chińska gospodarka jest już w pewnym stopniu gospodarką dojrzałą, co oznacza, że jest po prostu coraz ciężej utrzymać wzrost takiej gospodarki na poziomie wzrostu krajów wschodzących.

A co z wysokim zadłużeniem?

Całkowite zadłużenie Chin jest faktycznie wysokie, około 250% PKB, ale dług publiczny stanowi tylko 25% PKB. Z drugiej strony, wskaźnik LTD (pożyczki w stosunku do depozytów) dla sektora bankowego wynosi tylko 65%, głównie za sprawą bardzo wysokiej stopy oszczędności, która wynosi około 50% PKB. Aby pozwolić temu krajowi na szybszy wzrost, cała ta masa oszczędności zgromadzonych przez Chińczyków oszczędności musi zostać po prostu pożyczona i wydana na inwestycje. Jeśli ogranicza się możliwości pożyczkowe, wtedy oszczędności nie są wykorzystywane, co powoduje, że wzrost gospodarczy jest niższy niż mógłby być przy wykorzystaniu tych środków. Biorąc pod uwagę fakt, że większość zadłużenia jest wygenerowana wewnętrznie, nie sądzę, że jest to w tej chwili ryzykiem systemowym.

Czyli nie widzi Pan ryzyka w Chinach?

Widzę. Jak wszędzie takim czynnikiem ryzyka jest polityka i politycy. Chińskie władze o mały włos uziemiłyby niedawno tę gospodarkę. Nowy rządowy program antykorupcyjny doprowadził w pewnym momencie do mocnego zacieśnienia polityki fiskalnej. W tym samym czasie nowe władze chciały jednocześnie ograniczyć akcję kredytową, co doprowadziło na początku tego roku do zauważalnego spowolnienia dotychczasowego wzrostu. Na szczęście w porę się zmitygowano i zaczęto wprowadzać różnej maści programy stymulujące gospodarkę, co ustabilizowało wzrost na obecnym poziomie.

Jeśli mielibyśmy podsumować obecną sytuację gospodarczą na świecie, jakie mogłyby być implikacje dla rynków finansowych?

Obecny cykl gospodarczy, z którym mamy do czynienia może być dłuższy, niż większość ludzi sądzi. Podsumowując to, co powiedziałem, przez jakiś czas możemy nie mieć do czynienia z hossą, ponieważ dynamika akcji kredytowej pozostaje i pozostanie niska. Z drugiej jednak strony, skoro nie oczekujemy hossy ciężko jest oczekiwać również jakiegoś większego krachu. W przeciągu nadchodzących lat zakładamy raczej kontynuację dotychczasowego wzrostu w ograniczonym zakresie. Brak większej dynamiki po stronie kredytowej przełoży się również na ograniczenie potencjalnej inflacji To z kolei spowoduje, że rentowności obligacji pozostaną na niskich poziomach, akcje powędrują wyżej, a surowce w najlepszym razie pozostaną na obecnych poziomach.

A co z walutami?

Relatywna siła amerykańskiej gospodarki z pewnością przełoży się w nadchodzących latach na silnego dolara. Amerykanie na dniach zakończą obecny program luzowania ilościowego (QE3), a w przyszłym roku rozpoczną pierwsze podwyżki stop procentowych. Z kolei strefa euro i Japonia w przeciągu najbliższych lat wciąż będą potrzebowały luźnej polityki monetarnej wspierającej ich gospodarki, co oznacza, że EUR i JPY będą słabsze.

Czy widzi Pan bąbel spekulacyjny na rynku obligacji?

Rentowności obligacji pozostają na niskim poziomie, ponieważ na świecie znajduje się za dużo oszczędności i jednocześnie realizowanych jest zbyt mało inwestycji. To właśnie lata kredytowego boomu przełożyły się nadpodaż na tym rynku, zredukowanie popytu na inwestycje i deflację. Co więcej, nic nie wskazuje na to, żeby to się miało szybko zmienić. Obligacje w tym roku zachowywały się bardzo dobrze głównie za sprawą rozczarowujących danych o wzroście gospodarczym. Prawdopodobnie czeka nas korekta na tym rynku, kiedy dane makroekonomiczne zaczną się w przyszłym roku poprawiać. Wspomniane jednak przeze mnie okoliczności, w których funkcjonujemy, powinny przyblokować większy niż tylko korekcyjny wzrost rentowności. Tak więc w przypadku obligacji powinno się stosować strategię „kupuj na dołkach”. Na tym rynku preferujemy przede wszystkim obligacje korporacyjne, ponieważ jeśli gospodarka światowa faktycznie będzie się poprawiać, poprawi się zarazem cash-flow w firmach, a co za tym idzie firmy w łatwiejszy sposób niż dotychczas będą w stanie obsługiwać swoje zadłużenie.

A co z surowcami? Wspomniał Pan, że pozostaną w marazmie?

Silny dolar prawdopodobnie będzie głównym hamulcowym na tym rynku. Surowce już nigdy nie będą inwestycją typu „kup i trzymaj”, jak to miało miejsce pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku. W nadchodzących latach w najlepszym wypadku będą się poruszały na obecnych poziomach, oczywiście w jakimś przedziale wahań. Ale też nie można wrzucać wszystkich surowców do jednego worka. W długim terminie interesująca pozostaje ropa naftowa, ponieważ OPEC wciąż kontroluje 40% podaży tego surowca, natomiast metale przemysłowe ze względu na spowalniające Chiny pozostaną słabe. Z kolei towary rolne zależą w większej mierze od poziomu inflacji niż od relacji popytu i podaży, co oznacza, że powrócą do gry wtedy, kiedy pojawi się większa niż obecnie inflacja. Złoto i srebro pozostają najmniej interesujące z inwestycyjnego punktu widzenia, ponieważ kiedy USA zaczną podnosić stopy procentowe, to złoto i srebro ze swoją tezauryzacyjną funkcjonalnością powinny utracić dotychczasowe zainteresowanie inwestorów.

Co z rynkami wschodzącymi?

Trudno jest obecnie mówić o rynkach wschodzących, jako jednej całości, ponieważ każdy z tych krajów znajduje się w innej, i to różnej fazie wzrostu. Z gospodarek wschodzących preferujemy przede wszystkim gospodarki azjatyckie, szczególnie, jeżeli mielibyśmy je przeciwstawić gospodarce rosyjskiej czy krajom Ameryki Łacińskiej. Jeżeli mamy rację, co do silnego dolara, słabej kondycji surowców i wyższych stóp w USA, wtedy zarówno eksporterzy surowców jak i kraje o wysokim deficycie mogą mieć duży problem. Azja to przede wszystkim importerzy surowców, mający pozytywne trendy demograficzne i wysokie stopy oszczędności. Z takimi atutami i w takim otoczeniu jak zarysowałem powinny sobie dać radę.

Peter Bodis

Peter Bodis

Czytaj także:

Ethicschallenge2018_v03 Ocenie etycznej można i należy poddawać każdą działalność człowieka

Ocenie etycznej można i należy poddawać każdą działalność człowieka. Inwestycje finansowe nie są tu żadnym wyjątkiem – mówi Marcin Pachucki, wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Wywiad z Panem Marcinem Pachuckim,… »

CFAdlaczego_slider08-art Od zrozumienia mechanizmów otaczającego nas świata po wysokie standardy etyczne

Im dłużej zajmuję się finansami, tym większy niedosyt wiedzy z tej dziedziny posiadam — mówi nam Milena Olszewska CFA, ACCA, Ekspert ds. Wycen i Analizy Finansowej w ramach naszej… »

Tomasz-Ochrymowicz_CFAbloguje-01 CFA Institute Research Challenge: Ważny krok w karierze zawodowej młodego człowieka

Z Tomaszem Ochrymowiczem∗, posiadaczem tytułu CFA, rozmawiamy o CFA Institute Research Challenge – konkursie, którego kolejna edycja właśnie wystartowała. „Research Challenge wymaga z pewnością sporego zaangażowania i czasu. Nie można się do… »

Warsaw-center-free-license-CC0_the-future-of-fintech-CFAbloguje Efekt FinTech. Na jakie zmiany powinniśmy się przygotować?

Fot. Skitterphoto (CC0 License; Pexels.com) Na przełomie kilku ostatnich lat FinTech przykuł uwagę całej branży finansowej. Kiedy po raz pierwszy sięgnąłem po tę tematykę dwa lata temu, dyskusja ewoluowała… »

CFAdlaczego_slider06-art Moja praca często wymaga wypracowania autorskich rozwiązań

Do wypełnienia kwestionariusza zaprosiliśmy Marikę Lach, CFA, pracującą w  Ministerstwie Finansów, w Departamencie Długu Publicznego. Najbardziej w finansach fascynuje mnie… To, że jest to bardzo dynamiczna branża. Rynki finansowe wciąż się… »

CFAdlaczego_slider04-art Lubię wpływać na otaczającą mnie rzeczywistość

Piotr Smoleń, CEO & Managing Partner w Data Ventures, CFA charterholder od 2013 roku, wypełnia nasz kwestionariusz.   Najbardziej w finansach fascynuje mnie… Przełożenie liczb i decyzji finansowych na… »

CFAdlaczego_slider02-art Najbardziej u moich kolegów z branży szanuję pasję oraz zasady fair play

Kwestionariusz Prousta w CFA Society Poland? A jednak. Ta popularna na przełomie XIX w. i XX w. słowna gra towarzyska zagościła na łamach największych periodyków na świecie, a najbardziej… »

CFAwomeninfinance_slider04-art Różnorodność wiąże się wyższymi standardami etycznymi

Branża inwestycyjna styka się z problemem braku reprezentacji kobiet w finansach już na samym początku – na uczelniach w kierunku inwestycyjnym zmierzają studenci, nie – studentki, co widać również… »

CFAwomeninfinance_slider02_art-jpg-02 Możemy być dla siebie nawzajem inspiracją

Czy świat biznesu jest już gotowy na kobiety? I czy kobiety chcą zmieniać biznes? A może płeć nie ma w ogóle znaczenia? O budowaniu pewności siebie, poszukiwaniu własnej drogi… »

Znamy zwycięzcę CFA Research Challenge 2016

3 marca na Giełdzie Papierów Wartościowych odbył się finał lokalny międzynarodowego konkursu CFAI Research Challenge. Zwycięzcą tegorocznej edycji jest drużyna reprezentująca Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. W tym roku 17 drużyn z 14 uczelni… »

Dywersyfikacja lekiem na kapryśny rynek

W otoczeniu podwyższonej zmienności na giełdach i wybuchających co chwilę geopolitycznych ogniskach zapalnych najlepszą receptą na zysk jest zróżnicowanie portfela W otoczeniu podwyższonej zmienności na giełdach i wybuchających co… »

BEZPIECZNA EUROPA: W 2016 r. najbezpieczniejszym miejscem będą europejskie rynki dłużne wspierane przez Europejski Bank Centralny — uważa Bartosz Pawłowski, gość CFA Investment Summit. (fot. Marek Wiśniewski) Następny Lehman będzie w Azji

BEZPIECZNA EUROPA: W 2016 r. najbezpieczniejszym miejscem będą europejskie rynki dłużne wspierane przez Europejski Bank Centralny — uważa Bartosz Pawłowski, gość CFA Investment Summit. (fot. Marek Wiśniewski) Jeżeli na świecie dojdzie… »

CZARNY PR SZKODZI RYNKOWI:

Nad wizerunkiem i perspektywami sektora finansowego zastanawiali się: (od lewej) Andrzej Sławiński, dyrektor Instytutu Ekonomicznego NBP, Wiesław Rozłucki, prezes Rady GPW, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, Artur Szeski, dyrektor w Fitch Ratings, oraz jako moderator Krzysztof Jajuga, prezes CFA Society Poland.
(fot. Marek Wiśniewski) Czas odkłamać mity o branży finansowej

CZARNY PR SZKODZI RYNKOWI: Nad wizerunkiem i perspektywami sektora finansowego zastanawiali się: (od lewej) Andrzej Sławiński, dyrektor Instytutu Ekonomicznego NBP, Wiesław Rozłucki, prezes Rady GPW, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków… »

Banki będą mniej rentowne, ale bezpieczniejsze

Wzrost siły przetargowej klientów, bardziej rygorystyczne regulacje, ryzyko wprowadzenia podatku bankowego i niskie stopy procentowe Wzrost siły przetargowej klientów, bardziej rygorystyczne regulacje, ryzyko wprowadzenia podatku bankowego i niskie stopy… »

Zanim coś zrobisz, spytaj mamę – czym jest etyka wg Instytutów CIMA i CFA

15 września w Pałacu Sobańskich odbyło się pierwsze z serii spotkań NetworKings – inicjatywy Instytutu CIMA, specjalizującego się w kształceniu specjalistów ds. rachunkowości zarządczej, i Instytutu CFA, przyznającego międzynarodową… »

Prof. Krzysztof Jajuga, prezes CFA Poland, na temat deregulacji

Ostrożnie podchodziłbym do możliwości otrzymywania tytułu doradcy inwestycyjnego i maklera bez zdawania odpowiednich, zunifikowanych egzaminów. Rodzime uczelnie, których ukończenie miałoby upoważniać do posługiwania się takimi tytułami, prezentują bardzo zróżnicowany… »

2D Boxshot Wizard v1.1 CD Projekt ma jeszcze wiele do udowodnienia

Sukces trzeciej części „Wiedźmina” potwierdza potencjał firmy, który w kursie został już jednak w znacznej części zdyskontowany Akcje spółki, która zasłynęła grą na podstawie powieści Andrzeja Sapkowskiego, to obecnie… »

6 Ways How Bitcoin Will Disrupt Finance Industry

There’s a lot of hype about Bitcoin and Blockchain Technology in recent months. Whereas most of mainstream business threat this technology as virtual currency for geeks or tulip mania… »

CFA Society Poland o projekcie dobrych praktyk spółek giełdowych

CFA Society Poland przekazało w dniu 28 lutego 2015 roku, w odpowiedzi na zapytanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,  dokument stanowiący opinię w sprawie projektu nowego zbioru „Dobrych Praktyk… »

11046948_10206241638104666_1769146409115393516_n Młodzi analitycy na tropie Wiedźmina

Studenci z Akademii Leona Koźmińskiego najlepiej przeanalizowali spółkę CD Projekt i wygrali etap krajowych konkursu dla młodych analityków organizowanego przez stowarzyszenie CFA. Kolejny konkurs dla młodych analityków organizowany przez… »

RYNKI_WSCHODZACE_8_WM Byk kontra niedźwiedź na rynkach wschodzących

Na promocyjne zakupy warto udać się do Brazylii. Lepiej natomiast omijać szerokim łukiem Rosję i Turcję. W Polsce może być nudno. I dobrze. Najbliższe kwartały będą dla gospodarek wschodzących… »